Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.134

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 5 від 21.12.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Жуку Андрію Миколайовичу  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Риков Сергій Олександрович – член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Рецензент: Шаргородська Ірина Василівна – д.мед.н. професор кафедри офтальмології та оптометрії Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Рецензент: Петренко Оксана Василівна – д.мед.н. професор кафедри офтальмології та оптометрії Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Опонент: Бездітко Павло Андрійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри офтальмології Харківського національного медичного університету МОЗ України.

Опонент: Сакович Василь Микитович – д.мед.н., професор, асистент кафедри офтальмології Дніпровського державного медичного університету МОЗ України.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Жук Андрій Миколайович

 

Анотація

Дисертація

Відгук опонента Бездітко П.А., сканований

Відгук опонента Бездітко П.А., протокол електронного підпису

Рецензія Петренко О.В., сканована

Рецензія Петренко О.В., протокол електронного підпису

Відгук опонента Сакович В.М., сканований

Відгук опонента Сакович В.М., протокол електронного підпису

Рецензія Шаргородської І.В., сканована

Рецензія Шаргородської І.В., протокол електронного підпису

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії