Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.133

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 5 від 21.12.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хомич Ользі Вікторівні на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія».

Голова ради: Кривопустов Сергій Петрович – доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Рецензент: Крамарьов Сергій Олександрович – д.м.н, професор, зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Рецензент: Палатна Людмила Олександрівна – к.мед.н, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Опонент: Личковська Олена Львівна – д.м.н, професор, завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського Національного медичного університету імені Д. Галицького.

Опонент: Колоскова Олена Костянтинівна – д.м.н, професор, завідувачка кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Хомич Ольга Вікторівна

 

Анотація

Дисертація

Відгук опонента Колоскової О.К., сканований

Відгук опонента Колоскової О.К., електронний підпис

Відгук опонента Колоскової О.К., протокол електронного підпису

Рецензія Крамарьова С.О., сканована

Рецензія Крамарьова С.О., електронний підпис

Відгук опонента Личковської О.Л., сканована

Відгук опонента Личковської О.Л., електронний підпис

Рецензія Палатної Л.О., сканована

Рецензія Палатної Л.О., електронний підпис

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії