Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.132

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомогольця (протокол № 4 від 30.11.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Калашниковій Наталії Миколаївні на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Парій Валентин Дмитрович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’ НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Мотайло Олексій Володимирович – к. мед. н., асистент кафедри оториноларингологи НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Слабкий Геннадій Олексійович – д. мед. н., професор, в.о. завідувача кафедри громадського здоров’ Ужгородського національного університету

Опонент: Ошивалова Олена Олександрівна – д. мед. н., доцент, заступник головного лікаря організаційно-методичної роботи та якості надання медичної допомоги; провідний науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» державного управління справами

Опонент: Гутор Тарас Григорович – к. мед. н., доцент, завідувач кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Калашникова Наталія Миколаївна

Захист відбудеться 23 січня 2024 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Відгук опонента Гутора Т.Г., електронний підпис

Відгук опонента Гутора Т.Г., сканований

Відгук опонента Мотайло О.В., сканований

Відгук опонента Мотайло О.В., електронний підпис

Відгук опонента Ошивалової О.О., сканований

Відгук опонента Ошивалової О.О., електронний підпис

Відгук опонента Слабкого Г.О., сканований

Відгук опонента Слабкого Г.О., протокол електронного підпису

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії