Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.131

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомогольця (протокол № 4 від 30.11.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Нікуліній Лілії Мирославівні на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Чернявський Володимир Володимирович – д. мед. н., професор, професор ЗВО кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ ім. О.О. Богомольця.

Рецензент: Чичула Юлія Володимирівна – к. мед. н., доцент, доцент ЗВО кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О. Богомольця.

Опонент: Бондаренко Ольга Олександрівна – д. мед. н., професор, професор ЗВО кафедри терапії  №1, медичної діагностики та гематології та трансфузіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Опонент: Осьодло Галина Василівна – д. мед. н., професор, Начальник кафедри військової терапії Української військово-медичної академії МО України.

Опонент: Федів Олександр Іванович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Нікуліна Лілія Мирославівна

Захист відбудеться 7 лютого 2024 р. об 14.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Відгук опонента Бондаренко О.О., сканований

Відгук опонента Бондаренко О.О., електронний підпис

Відгук опонента Бондаренко О.О., протокол електронного підпису

Відгук опонента Осьодло Г.В., сканований

Відгук опонента Осьодло Г.В., електронний підпис

Відгук опонента Осьодло Г.В., протокол електронного підпису

Відгук опонента Федів О.І., сканований

Відгук опонента Федів О.І., електронний підпис

Відгук опонента Федів О.І., протокол електронного підпису

Рецензія Чичули Ю.В., сканована

Рецензія Чичули Ю.В., електронний підпис

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії