Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.130

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомогольця (протокол № 4 від 30.11.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Романовій Анні Юріївні на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Голова ради: Астапенко Олена Олександрівна – д. мед. н., професор, професор ЗВО кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця.

Рецензент: Єгоров Ростислав Ігорович – к. мед. н., доцент, доцент ЗВО кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ імені О.О. Богомольця.

Опонент: Аветіков Давид Соломонович – д. мед. н., професор, проректор закладу вищої освіти навчальної роботи Полтавського державного медичного університету.

Опонент: Поліщук Сергій Степанович – д. мед. н., професор, декан стоматологічного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Опонент: Варес Ян Евальдович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Романова Анна Юріївна

Захист відбудеться 26 січня 2024 р. об 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Відгук опонента Аветікова Д.С., сканований

Відгук опонента Аветікова Д.С., електронний підпис

Відгук опонента Аветікова Д.С., протокол електронного підпису

Відгук опонента Варес Я.Е., електронний підпис

Відгук опонента Варес Я.Е., сканований

Відгук опонента Варес Я.Е., протокол електронного підпису

Рецензія Єгорова Р.І., електронний підпис

Рецензія Єгорова Р.І., сканована

Відгук опонента Поліщука С.С., сканований

Відгук опонента Поліщука С.С., протокол електронного підпису

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії