Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.128

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомогольця (протокол № 4 від 30.11.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Філатовій Ганні Анатоліївні на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Науменко Олександр Миколайович – д.мед.н., професор, професор ЗВО кафедри оториноларингологи, перший проректор науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти НМУ ім. О.О.Богомольця

Рецензент: Дєєва Юлія Валеріївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри оториноларингологи НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Тарасенко Максим Васильович – к.мед.н., доцент, доцент ЗВО кафедри оториноларингологи НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Сребняк Ілона Анатоліївна – д.мед.н., провідний науковий співробітник відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМИ України»

Опонент: Гарюк Григорій Іванович – д. мед. н., професор, професор ЗВО кафедри оториноларингологи дитячої оториноларингологи та офтальмології Харківського національного медичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач  Філатова Ганна Анатоліївна

Захист відбудеться 9 лютого 2024 р. об 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Рецензія Дєєвої Ю.В., сканована

Рецензія Дєєвої Ю.В., електронний підпис

Відгук опонента Гарюк Г.І., сканований

Відгук опонента Гарюк Г.І., електронний підпис

Відгук опонента Сребняк І.А., сканований

Відгук опонента Сребняк І.А., електронний підпис

Рецензія Тарасенка М.В., сканована

Рецензія Тарасенка М.В., електронний підпис

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії