Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.127

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомогольця (протокол № 4 від 30.11.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Амірхановій Маргариті Рафаелівні на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Медведєв Володимир Вікторович – д. мед. н., професор, професор ЗВО кафедри нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця.

Рецензент: Зябліцев Сергій Володимирович – д. мед. н., професор, в.о. завідувача кафедри патофізіології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Тарасенко Максим Васильович – к. мед. н., доцент, доцент ЗВО кафедри оториноларингологи НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Шидловська Тетяна Анатоліївна – д. мед. н., головний науковий співробітник ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМИ України»

Опонент: Косаковський Анатолій Лук’янович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячої отоларингології, аудіології, фоніатрії Національного університету охорони здоров’ України ім. П.Л. Шупика.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Амірханова Маргарита Рафаелівна

Захист відбудеться 9 лютого 2024 р. об 12.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Рецензія Зябліцева С.В., сканована

Рецензія Зябліцева С.В., протокол електронного підпису

Відгук опонента Косаковського А.Л., сканований

Відгук опонента Косаковського А.Л., електронний підпис

Рецензія Тарасенка М.В., сканована

Рецензія Тарасенка М.В., електронний підпис

Відгук опонента Шидловської Т.А., сканована

Відгук опонента Шидловської Т.А., електронний підпис

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії