Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.125

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Козачишин Наталії Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Лизогуб Віктор Григорович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Рокита Оксана Ігорівна – к. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент:  Чекаліна Н.І. – д. мед. н.,  професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Полтавського державного медичного університету

Опонент: Кравченко Анатолій Миколайович – д. мед. н., професор, завідувач наукового відділу внутрішньої медицини  ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

Опонент: Лутай Ярослав Михайлович – д. мед. н., старший науковий співробітник Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені М.Д. Стражеска

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач  Козачишин Наталія Іванівна

Захист відбудеться 30 січня 2024 р. об 12.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Відгук опонента Кравченка А.М., сканований

Відгук опонента Кравченка А.М., електронний підпис

Відгук опонента Лутая Я.М., сканований

Відгук опонента Лутая Я.М., електронний підпис

Відгук опонента Рокити О.І., сканований

Відгук опонента Рокити О.І., електронний підпис

Відгук опонента Чекаліної Н.І., електронний підпис

Відгук опонента Чекаліної Н.І., сканований

Відгук опонента Чекаліної Н.І., протокол електронного підпису

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії