Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.121

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Дудєріної  Юлії Валентинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Лакатош Володимир Павлович – д. мед. н., професор кафедри акушерства та гінекології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Савчук Тетяна Василівна – к. мед. н., доцент кафедри патологічної анатомії НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Дука Юлія Михайлівна – к. мед. н., доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО Дніпровський ДМУ

Опонент: Руденко Надія Миколаївна- д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Опонент: Скрипченко Наталія Яківна – д. мед. н., професор, завідуюча  відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології ДУ ” Інститут ПАГ НАМН  України”

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач  Дудєріна  Юлія Валентинівна

Захист відбудеться 29 січня 2024 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Відгук опонента Дуки Ю.М., сканований

Відгук опонента Дуки Ю.М., протокол електронного підпису

Відгук опонента Руденко Н.М., електронний підпис

Відгук опонента Руденко Н.М., сканований

Рецензія Савчук Т.В., електронний підпис

Рецензія Савчук Т.В., сканована

Відгук опонента Скрипченко Н.Я., електронний підпис

Відгук опонента Скрипченко Н.Я., протокол електронного підпису

Відгук опонента Скрипченко Н.Я., сканований

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії