Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.120

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Ліщинського Павла Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Науменко Олександр Миколайович – перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор кафедри оториноларингології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Тарасенко Максим Васильович – к.мед.н., доцент, доцент ЗВО кафедри оториноларингології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Антонів Василь Романович – к. мед. н., доцент кафедри загальної хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Болгов Михайло Юрійович – д. мед. н., професор, Завідувач відділу хірургії ендокринних залоз ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України

Опонент: Коваленко Андрій Євгенович – д. мед. н., професор, професор ЗВО, кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ імені П.Л. Шупика

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач  Ліщинський Павло Олександрович

Захист відбудеться 19 січня 2024 р. об 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Рецензія Антонів В.Р., електронний підпис

Рецензія Антонів В.Р., сканована

Відгук опонента Болгова Д.Ю., сканований

Відгук опонента Болгова Д.Ю., електронний підпис

Відгук опонента Коваленка А.Є., електронний підпис

Відгук опонента Коваленка А.Є., сканований

Рецензія Тарасенка М.В., електронний підпис

Рецензія Тарасенка М.В., сканована

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії