Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.116

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Рафальської Ярослави Дмитрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація”.

Голова ради: Гала Лілія Олексіївна – д.фарм.н., професор, професор ЗВО кафедри організації та економіки фармації НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент:  Шолойко Наталія Василівна – к.фарм.н., доцент, доцент ЗВО кафедри організації та економіки фармації НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Трохімчук Віктор Васильович – д.мед.н., професор, професор ЗВО кафедри кафедри організації і економіки фармації Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.

Опонент: Кривов’яз Олена Вікторівна – д.фарм.н., професор, завідувач кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Опонент: Унгурян Ліана Михайлівна  – д.фарм.н., професор, професор ЗВО кафедри організації та економіки фармації з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач  Рафальська Ярослава Дмитрівна

Захист відбудеться 25 січня 2024 р. об 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Відгук опонента Кривов’яз О.В., електронний підпис

Відгук опонента Кривов’яз О.В., сканований

Відгук опонента Трохімчука В.В., сканований

Відгук опонента Трохімчука В.В., електронний підпис

Відгук опонента Унгурян Л.М,, сканований

Відгук опонента Унгурян Л.М,, електронний підпис

Відгук опонента Унгурян Л.М,, протокол електронного підпису

Рецензія Шолойко Н.В., електронний підпис

Рецензія Шолойко Н.В., сканована

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії