Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.112

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 3 від 26.10.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Жураковської Галини Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Голова ради: Воловар Оксана Степанівна – д. мед. н., професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Астапенко Олена Олександрівна – д. мед. н., професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Паливода Роман Станіславович – к. мед. н., учений секретар університету,  доцент кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Нагірний Ярослав Петрович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

Опонент: Аветіков Давид Соломонович – д. мед. н., професор, проректор закладу вищої освіти з навчальної роботи Полтавського державного медичного університету

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Жураковська Галина Василівна

Захист відбудеться 22.12.2023 р.  о 10-00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Трансляція офіційного захисту

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Відгук Аветікова Д.С., сканований

Відгук Аветікова Д.С., електронний підпис

Відгук Аветікова Д.С., протокол електронного підпису

Рецензія Астапенко О.О., сканована

Рецензія Астапенко О.О., електронний підпис

Відгук Нагірного Я.П., сканований

Відгук Нагірного Я.П., електронний підпис

Відгук  Паливоди Р.С., електронний підпис

Відгук  Паливоди Р.С. – протокол електронного підпису

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії