Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.111

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомогольця (протокол № 3 від 26.10.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коляденко Дарії Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Джус Марта Борисівна – д. мед. н., професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця.

Рецензент: Карасевська Тетяна Анатоліївна – к. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця.

Опонент: Шевчук Сергій Вікторович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова.

Опонент: Абрагамович  Уляна Орестівна – д. мед. н., доцент, професор кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Опонент: Сміян Світлана Іванівна – д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Коляденко Дарія Ігорівна

Захист відбудеться 19.12.2023 р. о 10-00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Відгук Абрагамович  У.О. сканований

Відгук Абрагамович  У.О. електронний підпис

Відгук Карасевська Т.А. електронний підпис

Відгук Сміян С.І. сканований

Відгук Сміян С.І. електронний підпис

Відгук Шевчука С.В. сканований

Відгук Шевчука С.В. електронний підпис

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії