Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.108

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомогольця (протокол № 3 від 26.10.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Неймарка Олега Святославовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Говсєєв Дмитро Олександрович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Бурка Ольга Анатоліївна – к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Майданник Ігор Віталійович – к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент Горбунова Ольга Володимирівна – д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗУ ім. П.Л. Шупика

Опонент: Маланчук Лариса Михайлівна – д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Неймарк Олег Святославович

Захист відбудеться 14.12.2023 р. о 10-00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Відгук рецензента Бурки О.І., електронний підпис

Відгук рецензента Бурки О.І. – протокол електронного підпису

Відгук рецензента Майданника І.В., електронний підпис

Відгук рецензента Майданника І.В. – протокол електронного підпису

Відгук Горбунової О.В., електронний підпис

Відгук Горбунової О.В. – протокол електронного підпису

Відгук Маланчук Л.М., електронний підпис

Відгук Маланчук Л.М. – протокол електронного підпису

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії