Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.107

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомогольця (протокол № 3 від 26.10.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пучко Марині Сергіївні на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Говсєєв Дмитро Олександрович – д.мед.н., професор,  завідувач кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Загородня Олександра Сергіївна – д. мед. н., доцент, професор ЗВО кафедри акушерства і гінекології №1  НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Прощенко Ольга Миколаївна – к.мед.н., доцент, доцент ЗВО кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Подольський Василь Васильович – д.мед.н., керівник відділення «Проблем здоров’я жінок фертильного віку», заступник директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук`янової НАМН України», м. Київ

Опонент: Маланчук Лариса Михайлівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Пучко Марина Сергіївна

Захист відбудеться 13.12.2023 р. о 14-00  в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Рецензія Прощенко О.М., відсканована

Рецензія Прощенко О.М., цифровий підпис

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА Подольського В.В.
ПРОТОКОЛ створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису Подольського В.В.
ВІДГУК офіційного опонента Маланчук Л. М.
ПРОТОКОЛ створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису Маланчук Л.М.
РЕЦЕНЗІЯ / ВІДГУК рецензента Загородньої О.С.
ПРОТОКОЛ створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису Загородньої О.С.

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії