Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.106

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомогольця (протокол № 3 від 26.10.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Момот Альони Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Говсєєв Дмитро Олександрович – д. мед. н., професор,  завідувач кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Загородня Олександра Сергіївна – д. мед. н., професор, професор ЗВО кафедри акушерства і гінекології №1  НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Бурка Ольга Анатоліївна – к. мед. н., доцент, доцент ЗВО кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Косей Наталія Василівна – д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ “Інститут педіатрії, акушерства и гінекології НАМН України ім.О.М. Лук’янової”

Опонент: Резніченко Галина Іванівна – д. мед. н., професор, професор ЗВО
кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини  Запорізького
державного медико-фармацевтичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Момот Альона Анатоліївна

Захист відбудеться 13 грудня 2023 р. об 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Відгук рецензента Загородньої О.С., сканований

Рецензія Загородньої О.С., електронний підпис

Рецензія Загородньої О.С.  –  протокол електронного підпису

Відгук Резніченко Г.І., електронний підпис

Відгук Резніченко Г.І. – протокол електронного підпису

Відгук Косей Н.В., електронний підпис

Відгук Косей Н.В. – протокол електронного підпису

Рецензія Бурки О.А., електронний підпис

Рецензія Бурки О.А. – протокол електронного підпису

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії