Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.102

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 02 від 27.09.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тарасенко Тетяни Євгенівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Чешук Валерій Євгенович – д.мед.н., професор, професор ЗВО кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Сидорчук Олег Ігорович – к.мед.н., доцент ЗВО кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Лобанова Ольга Євгенівна – к.мед.н., доцент ЗВО кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Пономарьова Ольга Володимирівна – к.мед.н., доцент ЗВО кафедри онкології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Опонент: Бондар Олександр Вадимович – д.мед.н., професор ЗВО Одеського національного медичного університету

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Тарасенко Тетяна Євгенівна

Захист відбудеться 29 листопада 2023 р. об 10.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Дисертація

Рецензія Лобанової О.Є., відсканована

Рецензія Лобанової О.Є., електронний підпис

Рецензія Сидорчука О.І., електронний підпис

Сидорчук О.І. – Протокол електронного підпису

Рецензія Сидорчука О.І., відсканована

Відгук Бондаря О.В., електронний підпис

Відгук Бондаря О.В., відсканований

Відгук Пономарьової О.В., електронний підпис

Відгук Пономарьової О.В., відсканований

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії