Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.101

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 2 від 27.09.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Богатирьової Дарини Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Голова ради: Жегулович Зінаїда Єгорівна – д. мед. н., професор кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти НМУ ім.О.О.Богомольця

Рецензент: Фліс Петро Семенович – д. мед. н., професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Рецензент: Терещук Олена Георгіївна  – к. мед. н., доцент кафедри ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Фастовець Олена Олександрівна – д. мед. н., професор, в.о. зав. каф. ортопедичної стоматології Дніпропетровського державного медичного університету

Опонент: Нідзельський Михайло Якович – д. мед. н., професор  кафедри післядипломної освіти лікарів -стоматологів-ортопедів Полтавського державного медичного університету

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Богатирьова Дарина Ігорівна

Захист відбудеться 22 листопада 2023 р. о 12.30 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Дисертація

Відгук Фастовець О.О., цифровий підпис

Відгук Фастовець О.О., відсканований

Фастовець О.О. протокол електронного підпису

Відгук Нідзельського М.Я., цифровий підпис

Відгук Нідзельського М.Я., відсканований

Рецензія Терещук О.Г., цифровий підпис

Рецензія Терещук О.Г., відсканована

Рецензія Фліса П.С., цифровий підпис

Рецензія Фліса П.С., відсканована

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії