Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.100

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 2 від 27.09.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дєгтярьової Дар’ї Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Сусак Ярослав Михайлович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Притула Василь Петрович – д. мед. н., професор, професор кафедри дитячої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Руденко Євген Олегович – д. мед. н., професор, професор кафедри дитячої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Горбатюк Ольга Михайлівна – д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупіка

Опонент: Наконечний Андрій Йосипович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Дєгтярьова Дар’я Сергіївна

Захист відбудеться 11 грудня 2023 р. об 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Рецензія Притули В.П., відсканована

Рецензія Притули В.П., електронний підпис

Рецензія_Руденка Є.О., відсканована

Рецензія Руденка Є.О., електронний підпис

Відгук Горбатюк О.М.,  електронний підпис

Відгук Горбатюк О.М. – Протокол електронного підпису

Відгук Наконечного А.Й., електронний підпис

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії