Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.099

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 2 від 27.09.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Обади Мохаммада Абдельрахмана Біштаві на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Кваша Володимир Петрович – д.мед.н., професор, професор ЗВО кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця

Рецензент: Омельченко Тарас Миколайович – д.мед.н., професор, професор ЗВО кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця

Рецензент: Соболевський Юрій Леонтійович – к.мед.н., доцент, доцент ЗВО кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця

Опонент: Головаха Максим Леонідович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Опонент: Корж Микола Олексійович – д.мед.н., професор, директор ДУ “Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України”, керівник відділу травматології опорно-рухової системи

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Обада Мохаммад Абдельрахман Біштаві

Захист відбудеться 18 грудня 2023 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Рецензія Соболевського Ю.Л., відсканована

Рецензія Соболевського Ю.Л., електронний підпис

Рецензія Соболевського Ю.Л. – Протокол електронного підпису

Відгук Головахи М.Л., відсканований

Відгук Головахи М.Л., електронний підпис

Відгук Головахи М.Л. – Протокол електронного підпису

Відгук Коржа М.О., відсканований

Відгук Коржа М.О., електронний підпис

Відгук Коржа М.О. – Протокол електронного підпису

Рецензія Омельченка Т.М., відсканована

Рецензія Омельченка Т.М., електронний підпис

Рецензія Омельченка Т.М., – Протокол електронного підпису

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії