Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.096

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 1 від 13.09.2023)  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Романенко Анастасії Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Бенюк Василь Олексійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Майданник Ігор Віталійович – к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Олешко Віктор Федорович – к.мед.н., асистент кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Жабченко Ірина Анатоліївна – д.мед.н., професор, керівник відділення патології вагітності та пологів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

Опонент: Корнієць Нелля Григорівна – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Романенко Анастасія Миколаївна

Захист відбудеться 13 листопада 2023 р. о 14.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Дисертація

Рецензія Олешка В.Ф., сканована

Рецензія Олешка В.Ф., цифровий підпис

Відгук Майданника І.В., цифровий підпис

Відгук Майданника І.В., відсканований

Відгук Корнієць Н.Г., цифровий підпис

Відгук Корнієць Н.Г., відсканований

Відгук Жабченко І.А., цифровий підпис

Відгук Жабченко І.А., відсканований

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії