Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.095

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 1 від 13.09.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грохотова Вадима Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Голова ради: Копчак Андрій Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Біденко Наталя Василівна – д. мед. н., професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, декан стоматологічного факультету професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, декан стоматологічного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Мазур Ірина Петрівна – д.мед.н., професор, професор кафедри стоматології Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика

Опонент: Мочалов Юрій Олександрович – д.мед.н., доцент кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевоı̈ хірургіı̈ та онкостоматології стоматологічного факультету  ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Опонент: Коваленко Віталій Володимирович – полковник медичноı̈ служби, доктор медичних наук, професор, начальник кафедри щелепно-лицевоı̈ хірургіı̈ та стоматологіı̈ Украı̈нськоı̈ військово-медичноı̈ академіı̈

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Грохотов Вадим Анатолійович

Захист відбудеться 21 листопада 2023 р. об 11.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Дисертація

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Відгук Мочалова Ю.О., цифровий підпис

Відгук Мочалова Ю.О., відсканований

Відгук Мазур І.П., цифровий підпис

Відгук Мазур І.П., відсканований

Відгук Коваленка В.В., цифровий підпис

Відгук Коваленка В.В., відсканований

Рецензія Біденко Н.В., цифровий підпис

Рецензія Біденко Н.В., сканована

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії