Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.094

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомольця (протокол № 12 від 23.06.2023). з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яструба Андрія Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Антоненко Анна Миколаївна – д.мед.н., професор, професор ЗВО професор кафедри гігієни та екології № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Кондратюк Микола Васильович – к.мед.н., доцент, доцент ЗВО кафедри гігієни та екології № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Борисенко Андрій Анатолійович – к.мед.н., доцент, доцент ЗВО кафедри гігієни та екології № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Черниченко Ігор Олексійович – д.мед.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії канцерогенних факторів та наноматеріалів ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ”

Опонент: Кузьмінов Борис Павлович – д.мед.н., професор, директор Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Яструб Андрій Михайлович

Захист відбудеться 12 вересня 2023 р. о 10.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Дисертація

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія Борисенка А.А., цифровий підпис

Рецензія Кондратюка М.В., цифровий підпис

Рецензія Борисенка А.А., сканована

Рецензія Кондратюка М.В., сканована

Відгук Черниченка І.О., цифровий підпис

Відгук Кузьмінова Б.П., цифровий підпис

Відгук Черниченка І.О., сканований

Відгук Кузьмінова Б.П., сканований

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії