Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.091

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 11 від 30.05.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Голубченко Олени Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Голова ради: Канюра Олександр Андрійович – д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор ЗВО кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Жегулович Зінаїда Єгорівна – д.мед.н., професор, професор кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Воловар Оксана Степанівна – д.мед.н., професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Лихота Костянтин Миколайович – д.мед.н., професор, професор кафедри стоматології Національного університету охорони здоров’я імені П.Л. Шупика

Опонент:  Фастовець Олена Олександрівна – д.мед.н., професор, в.о. завідувача кафедри ортопедичної стоматології Дніпровського державного медичного університету

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Голубченко Олена Юріївна

Захист відбудеться 05 вересня 2023 р. об 11.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Дисертація

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія О.С. Воловар, цифровий підпис

Рецензія З.Є. Жегулович, цифровий підпис

Рецензія О.С. Воловар, сканована

Рецензія З.Є. Жегулович, сканована

Відгук опонента Лихоти К.М., цифровий підпис

Відгук опонента Лихоти К.М., сканований

Відгук опонента Фастовець О.О., цифровий підпис

Відгук опонента Фастовець О.О., сканований

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії