Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.090

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 10 від 27.04.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Купчик Владислави Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Бенюк Василь Олексійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Загородня Олександра Сергіївна – д.мед.н., доцент, доцент ЗВО кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Поладич Ірина Володимирівна – к.мед.н., асистент кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Романенко Тамара Григорівна – д. мед. н., професор кафедри акушерства і гінекології №1 Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Опонент:  Воробйова Ірина Іванівна – д. мед. н., завідувачка відділення невиношування вагітності Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Купчик Владислава Ігорівна

Захист відбудеться 22 червня 2023 р. о 10.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Дисертація

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія Загородньої О.С., цифровий підпис

Рецензія Поладич І.В., цифровий підпис

Відгук опонента Воробйової І.І., цифровий підпис

Відгук опонента Романенко Т.Г., цифровий підпис

Рецензія рецензента Загородньої О.С., сканований

Рецензія рецензента Поладич І.В., сканований

Відгук опонента Воробйової І.І., сканований

Відгук опонента Романенко Т.Г., сканований

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії