Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.088

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 8 від 30.03.2023) та наказу НМУ імені О.О. Богомольця №231 від 31.03.2023 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лозової Юлії Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

 

Голова ради: Науменко Олександр Миколайович – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, професор кафедри оториноларингології, перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти НМУ ім. О.О.Богомольця

Рецензент: Дєєва Юлія Валеріївна – д.мед.н., професор, завідувачка кафедри оториноларингології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Тарасенко Максим Васильович – к.мед.н., доцент кафедри оториноларингології НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Березнюк Володимир Васильович – д.мед.н., професор, професор кафедри оториноларингології Дніпровського державного медичного університету

Опонент: Шидловська Тетяна Анатоліївна – д.мед.н., професор, завідувачка лабораторії голосу та слуху ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Лозова Юлія Вікторівна

Захист відбудеться 09 червня 2023 р. о 10.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Дисертація

Рецензія рецензента Дєєвої Ю.В., цифровий підпис

Рецензія Дєєвої Ю.В.,  сканована

Рецензія рецензента Тарасенко М.В., цифровий підпис

Рецензія Тарасенко М.В., сканована

Відгук опонента Березнюка В.В., цифровий підпис

Відгук Березнюка В.В., сканований

Відгук опонента Шидловської Т.А., цифровий підпис

Відгук Шидловської Т.А., сканований

Трансляція офіційного захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії