Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.084

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 2 від 29.09.2022) та Наказу НМУ імені О.О. Богомольця №589 від 29.09.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вакулича Мирослава Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Лисайчук Юрій Сергійович – д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ ім. О.О.Богомольця

Рецензент: Цема Євген Володимирович – д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Рушай Анатолій Кирилович – д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Хоменко Ігор Петрович  – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, професор кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії МО України

Опонент: Вирва Олег Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач відділу кісткової онкології, головний лікар ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені М.І. Ситенка НАМН України»

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Вакулич Мирослав Володимирович

Захист відбудеться 15 грудня 2022 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Відгук Рецензента 1

Відгук Рецензента 2

Дисертація

Відгук Опонента 1

Відгук Опонента 2

Трансляція офіційного захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії