Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.083

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 2 від 29.09.2022) та Наказу НМУ імені О.О. Богомольця №589 від 29.09.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Левченко Людмили Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Колосович Ігор Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Безродний Борис Гаврилович – д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Максименко Михайло Васильович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Перерва Людмила Олександрівна – д.мед.н., старший науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток Національного інституту хірургії та трансплантології  ім. О.О.Шалімова НАМН України

Опонент: Копчак Костянтин Володимирович – д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділення пухлин органів черевної порожнини Національного інституту раку

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Левченко Людмила Вікторівна

Захист відбудеться 16 грудня 2022 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Відгук Рецензента 1

Відгук Рецензента 2

Дисертація

Відгук Опонента 1

Відгук Опонента 2

Трансляція офіційного захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії