Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.082

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 2 від 29.09.2022) та Наказу НМУ імені О.О. Богомольця №589 від 29.09.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рогозинського Валентина Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Бур’янов Олександр Анатолійович  – д. мед. н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Омельченко Тарас Миколайович – д. мед. н., професор, професор кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Овдій Марія Олександрівна – к. мед. н.,  доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Фіщенко Яків Віталійович – д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу хірургії хребта з спінальним (нейрохірургічним центром) центром Інституту травматології та ортопедії НАМН України

Опонент: Куценко Володимир Олександрович – д.мед.н. завідувач відділу захворювань та пошкоджень хреб­та Державної установа “Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України”

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Рогозинський Валентин Олександрович

Захист відбудеться 28 листопада 2022 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Відгук Рецензента 1

Відгук Рецензента 2

Дисертація

Відгук Опонента 1

Відгук Опонента 2

Трансляція офіційного захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії