Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.079

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 1 від 30.08.2022) та Наказу НМУ імені О.О. Богомольця №479 від 31.08.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вишемирської Тамари Арамівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія».

 

Голова ради: Копчак Андрій Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Канюра Олександр Андрійович – д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Костюк Тетяна Михайлівна – д.мед.н.,  завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Смаглюк Любов Вікентіївна –  д.мед.н., професор, президент Асоціації ортодонтів України, завідувач кафедри ортодонтії Полтавського державного медичного університету

Опонент: Лихота Костянтин Миколайович – д.мед.н., професор кафедри стоматології НУОЗ імені П.Л. Шупика

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Вишемирська Тамара Арамівна

Захист відбудеться 28 жовтня 2022 р. о 10.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Відгук Рецензента 1

Відгук Рецензента 2

Дисертація

Відгук Опонента 1

Відгук Опонента 2

Трансляція офіційного захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії