Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.078

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомольця (протокол № 13 від 11.06.2022) та Наказу НМУ імені О.О. Богомольця №334 від 28.06.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Калашченко Світлани Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Омельчук Сергій Тихонович – д. мед. н., професор, директор Інституту гігієни та екології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Чабан Олег Созонтович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Брухно Роман Петрович – к. мед. н., доцент, доцент кафедри гігієни та екології №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Сергета Ігор Володимирович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри загальної гігієни та екології Вінницького Національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Опонент: Варивончик Денис Віталійович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П.Л.Шупика

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Калашченко Світлана Ігорівна

Захист відбудеться 07 вересня 2022 р. о 10.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Відгук Рецензента 1

Відгук Рецензента 2

Дисертація

Відгук Опонента 1

Відгук Опонента 2

Трансляція офіційного захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії