Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.076

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу Національного медичного університету імені О.О. Бомольця № 169 від 28.04.2022 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Байло Аліни Євгенівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Лизогуб Віктор Григорович – д. мед. н., професор завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Кондратюк Віталій Євгенович – д. мед. н., професор,  завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Нішкумай Ольга Іванівна – д. мед. н., доцент,  професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Сірчак Єлизавета Степанівна – д. мед. н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Державного вищого навчального закладу “Ужгородський національний університет”

Опонент: Просоленко Костянтин Олександрович – д. мед. н., доцент, професор кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Байло Аліна Євгенівна

Захист відбудеться 29 червня 2022 р. о 10.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Відгук Рецензента 1

Відгук Рецензента 2

Дисертація

Відгук Опонента 1

Відгук Опонента 2

Трансляція офіційного захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії