Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.075

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу Національного медичного університету імені О.О. Бомольця № 169 від 28.04.2022 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Осадчук Юлії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Грабовий Олександр Миколайович – д. мед. н., професор в.о. завідувача кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Яременко Лілія Михайлівна – д. мед. н., професор,  професор кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Сокуренко Людмила Михайлівна – д. мед. н., професор,  професор кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Степаненко Олександр Юрійович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету

Опонент: Родинський Олександр Георгійович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри фізіології Дніпровського державного медичного університету

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Осадчук Юлія Сергіївна

Захист відбудеться 21 червня 2022 р. о 10.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Відгук Рецензента 1

Відгук Рецензента 2

Дисертація

Відгук Опонента 1

Відгук Опонента 2

Трансляція офіційного захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії