Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.074

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу Національного медичного університету імені О.О. Бомольця № 169 від 28.04.2022 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Берестового Владислава Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Бенюк Василь Олексійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 3 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Диндар Олена Анатоліївна – д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 3 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Усевич Ігор Анатолійович – к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології № 3 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Медведєв Михайло Володимирович – д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології Дніпровського державного медичного університету

Опонент: Юзько Олександр Михайлович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Берестовий Владислав Олегович

Захист відбудеться 17 червня 2022 р. о 10.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Відгук Рецензента 1

Відгук Рецензента 2

Дисертація

Відгук Опонента 1

Відгук Опонента 2

Трансляція офіційного захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії