Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.073

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу Національного медичного університету імені О.О. Бомольця № 984/л-1 від 07.03.2022 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Горошка Василя Романовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Чабан Олег Созонтович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Дубров Сергій Олександрович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Цема Євген Володимирович – д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Хоменко Ігор Петрович – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, професор кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії МО України

Опонент: Кобеляцький Юрій Юрійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпровського державного медичного університету

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Горошко Василь Романович

Захист відбудеться 09 травня 2022 р. о 10.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13