Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.071

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 1296 від 02.12.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Собанської Лади Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Дубров Сергій Олександрович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Олійник Олександр Валентинович – д.мед.н., професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної  терапії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Мальчевська Тетяна Йосипівна – д.мед.н., доцент, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Лазоришинець Василь Васильович  – д.мед.н., професор, академік НАМН України, директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»

Опонент: Лоскутов Олег Анатолійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ імені П.Л.Шупика

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Собанська Лада Олександрівна

Захист відбудеться 22 грудня 2021 р. о 14.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії