Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.070

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №1296 від 02.12.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Неверовського Артема Валерійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Губська Олена Юріївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Комісаренко Юлія Ігорівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри ендокринології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент:  Мойсеєнко Валентина Олексіївна – д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Сірчак Єлизавета Степанівна –  д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Ужгородського національного університету

Опонент: Осьодло Галина Василівна – д.мед.н., професор, начальник кафедри військової терапії  Української військово-медичної академії МО України

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Неверовський Артем Валерійович

Захист відбудеться 29 грудня 2021 р. о 9.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії