Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.069

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до наказу МОН України №1296 від 02.12.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Макухи Юлії Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

Голова ради: Лизогуб Віктор Григорович – д.мед.н., професор,  завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент:  Алтуніна Наталія Валеріївна – д.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Плєнова Ольга Миколаївна – к.мед.н., доцент, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Батушкін Валерій Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх та професійних хвороб ПВНЗ Київський медичний університет

Опонент: Шумаков Валентин Олександрович – д.мед.н., професор, керівник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеско»

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Макуха Юлія Миколаївна

Захист відбудеться 30 грудня 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії