Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.068

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №1296 від 02.12.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лук’янець Євгенії Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Нішкумай Ольга Іванівна – д.мед.н., доцент, професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент:  Лазарєв Павло Олександрович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини №2  НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент:  Кобиляк Назарій Миколайович  – д.мед.н., доцент, доцент кафедри ендокринології НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Григор’єва Наталія Вікторівна – д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології НАМН України»

Опонент: Хіміон Людмила Вікторівна – – д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини НУОЗ імені П.Л.Шупика

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Лук’янець Євгенія Юріївна

Захист відбудеться 21 грудня 2021 р. о 12.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії