Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.067

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 1296 від 02.12.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Левицький Анатолій Феодосійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

 

Рецензент: Земсков Сергій Володимирович, д.мед.н., професор, професор кафедри загальної хірургії №1, проректор з наукової роботи та інновацій Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

 

Рецензент: Бензар Ірина Миколаївна, д.мед.н., професор, професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

 

Опонент: Спахі Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та анестезіології, Запорізький державний медичний університет МОЗ України

 

Опонент: Ксьонз Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, професор кафедри дитячої хірургії з ортопедією та травматологією Полтавського державного медичного університету

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Вороняк Дарія Ігорівна

Захист відбудеться 21 грудня 2021 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії