Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.064

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №1214 від 10.11.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стахової Аліни Петрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Лизогуб Віктор Григорович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Нішкумай Ольга Іванівна – д.мед.н., доцент, професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Бичков Олег Анатолійович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2  НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Приступа Людмила Никодимівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини Медичного інституту Сумського державного університету

Опонент: Міщенко Лариса Анатоліївна – д.м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділення артеріальної гіпертензії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Стахова Аліна Петрівна

Захист відбудеться 22 грудня 2021 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії