Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.063

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №1214 від 10.11.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кустрьо Тетяни Валеріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія».

 

Голова ради: Борисенко Анатолій Васильович – д.мед.н., професор, професор кафедри стоматології ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Коваль Ольга Іванівна – д.мед.н., доцент, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент:  Зелінська Наталія Антонівна – к.мед.н., доцент, доцент кафедри стоматології  НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Волосовець Тетяна Миколаївна – д.мед.н., професор, професор кафедри стоматології НУОЗ ім.П.Л.Шупика

Опонент: Копчак Оксана Вікторівна – д.мед.н., доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології ПВНЗ «Київський медичний університет»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Кустрьо Тетяна Валеріївна

Захист відбудеться 22 грудня 2021 р. о 12.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії