Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.062

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 1099 від 13.10.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гончарука Олексія Олеговича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Чайковський Юрій Богданович – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор НМУ ім. О.О. Богомольця

 

Рецензент: Грабовий Олександр Миколайович – д.мед.н.,  професор професор кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця

 

Рецензент:  Сокуренко Людмила Михайлівна – д.мед.н., професор, професор кафедри гістології та ембріології  НМУ ім. О.О. Богомольця

 

Опонент: Третяк Ігор Богданович – д.мед.н., професор, завідуючий відділенням відновлювальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України

Опонент: Страфун Сергій Семенович  -член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор,  Завідувач  відділу мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, професор кафедри травматології та ортопедії №2 НУОЗ ім. П.Л. Шупика

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Гончарук Олексій Олегович

Захист відбудеться 24 листопада 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії