Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.061

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 965 від 03.09.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Панчука Ореста Вікторовича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Іоффе Олександр Юлійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії №2  НМУ ім. О.О. Богомольця

 

Рецензент: Цема Євген Володимирович – д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

 

Рецензент:  Діброва Юрій Андрійович – д.мед.н., ст.н.с., професор кафедри загальної хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

 

Опонент: Хоменко Ігор Петрович – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, професор кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії МО України

 

Опонент: Хомяк Ігор Васильович – д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчних проток Національного інституту хірургії та трансплантології

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Панчук Орест Вікторович

Захист відбудеться 05 жовтня 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії