Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.059

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 965 від 03.09.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Небора Ярослава Ярославовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Мельник Володимир Степанович – д.мед.н., професор, Декан медичного факультету №1, професор кафедри неврології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Медведєв Володимир Вікторович – д.мед.н., доцент, професор кафедри нейрохірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Царик Владислав Вікторович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри клінічної імунології НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Зозуля Іван Савович – академік АН ВО України, д.мед.н., професор, професор кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ ім. П.Л. Шупика

Опонент: Копчак Оксана Олегівна – д.мед.н., старший дослідник, Завідувач кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації Київського медичного університету

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Небор Ярослав Ярославович

Захист відбудеться 22 листопада 2021 р. о 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії