Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.058

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 965 від 03.09.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вовк Вікторії Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія».

 

Голова ради: Борисенко Анатолій Васильович  – д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Воловар Оксана Степанівна – д.мед.н., професор, Професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії   НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Філоненко Валерій Володимирович – к.мед.н., доцент,  заступник декана стоматологічного факультету з наукової та виховної роботи, доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Вовк Юрій Володимирович  – д.мед.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної та хірургічної стоматології ФПО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Опонент: Смаглюк Любов Вікентіївна – д.мед.н., професор, Завідувач кафедри ортодонтії Полтавського державного медичного університету

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Вовк Вікторія Вікторівна

Захист відбудеться  07 жовтня 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії