Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.055

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №765 від 02.07.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Токаря Ігоря Анатолійовича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Дубров Сергій Олександрович – д.мед.н., професор,  завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Олійник Олександр Валентинович – д.мед.н., професор,  професор кафедри анестезіології та інтенсивної  терапії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Бур’янов Олександр Анатолійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Дмитрієв Дмитро Валерійович – д.мед.н., професор, професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Опонент: Сорокіна Олена Юріївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини, заступник проректора з лікувальної роботи Дніпровського державного медичного університету

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Токар Ігор Анатолійович

Захист відбудеться 06 вересня 2021 р. о 12.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії