Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.054

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №765 від 02.07.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Решетник Людмили Леонідівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія».

 

Голова ради:  Яковенко Людмила Миколаївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент:  Борисенко Анатолій Васильович – д.мед.н., професор,  завідувач кафедри терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент:  Коваль Ольга Іванівна – д.мед.н., доцент, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Трубка Ірина Олександрівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку НУОЗ імені П.Л. Шупика

Опонент: Копчак Оксана Вікторівна – д.мед.н.,  доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології ПВНЗ «Київський медичний університет».

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Решетник Людмила Леонідівна

Захист відбудеться 05 листопада 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії