Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.053

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №765 від 02.07.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кононенко Юлії Леонтіївнина здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради:Бур’янов Олександр Анатолійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Кондратюк Віталій Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2  НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент:Джус Марта Борисівна – д.мед.н., доцент,професор кафедри внутрішньої медицини №2НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент:Шевчук Сергій Вікторович – д.мед.н., професор завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Опонент: Григор’єва Наталія Вікторівна – д.мед.н., професор головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтологіїНАМН України»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Кононенко Юлія Леонтіївна

Захист відбудеться 13 вересня 2021 р. о 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії