Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.052

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 631 від 07.06.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Яновицької Марії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Чайковський Юрій Богданович – д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України завідувач кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Чешук Валерій Євгенович – д.мед.н., професор, професор кафедри онкології  НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Гичка Сергій Григорович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Шпонька Ігор Станіславович – д.мед.н., професор, перший проректор Дніпровського державного медичного університету

Опонент: Романюк Анатолій Миколайович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії Сумського державного університету

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Яновицька Марія Олександрівна

Захист відбудеться 22 червня 2021 р. о 13.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Наказ про видачу диплома доктора філософії